Incoloy

  • Incoloy

    Korkean lämpötilan metalliseos Kemiallinen koostumus Luokka C Si Mn SP Cr Ni Fe Al Ti Cu Mo ei suurempi kuin Incoloy800 0,1 1 1,5 0,015 0,03 19~23 30~35 emäs 0,15~0,6 0,15~ 0,60 0,60 1 1 1.5 0,015 0,03 19~23 30~35 perus 0,15~0,6 0,15~0,6 ≤ 0,75 — Incoloy800HT 0,06~0,1 1 1,5 0,015 0,015 0,303 0,031 0,15~0,6 ≤0,75 — Al+Ti 0,85...